FOTOGRAFIE A VIDEO Z VYSOKÝCH HORIZONTů

Záběry z vysokých horizontů umožňují atraktivní úhel pohledu na snímanou scénu. Záběry nejsou zastíněné přírodními porosty, ploty, parkujícími auty a lidmi. Záběry z vysokých horizontů dávají ucelený přehled o půdorysu fotografované scény a prostorovou představu o uspořádání jednotlivých fotografovaných objektů například rozmístění budov, dispozice okolí scény, množství stromů, polohy komunikací, velikosti bazénů, velikosti teras, velikosti zimních zahrad apod. Výška horizontu je plynule nastavitelná od +2,00 m do 7,50m u stativu basic a od +3,50 m do 21,0 m u stativu high. . Velmi atraktivní jsou záběry virtuálních panoramat z vysokých horizontů.

REALIZACE:

Podle požadavku zadavatele pomůžeme stanovit vhodné stanoviště, případně více stanovišť s ohledem na představy zadavatele. Odborně poradíme, jakým vhodným způsobem doplnit a upravit fotografovanou scénu a tím výslednou fotografii více zatraktivnit.

Z každého stanoviště je pořízena série 30-ti záběrů, zpravidla z 5-ti různých výšek horizontu a 2 různých ohnisek objektivu. Tyto záběry jsou následně podrobně prohlédnuty, vyhodnoceny a nejvhodnější záběry jsou po skončení snímání ze všech stanovišť počítačově vyčištěny. Dokončené finální záběry se předávají v elektronickém formátu JPEG uložené na CD nosiči nebo na Flash disku. Z každého stanoviště je předáno 5 finálních souborů (záběrů), každý z jiné výšky horizontu.