VIRTUÁLNÍ PANORAMATICKÉ FOTOGRAFIE

- ATRAKTIVNÍ FORMA PREZENTACE

Virtuální prohlídka je naprosto jedinečnou a atraktivní formou prezentace.

Navozuje pocit přímé účasti uprostřed fotografované scény a pohybu lidských očí.

Záběry lze prohlížet jako ve skutečném prostředí všemi směry - doleva, doprava,

nahoru, dolù nebo záběr v kterémkoliv bodě prohlídky zastavit a přiblížit.REALIZACE:

Podle požadavku zadavatele pomůžeme stanovit vhodná stanoviště a výšky horizontů s ohledem na představy zadavatele. Odborně poradíme, jak vhodně doplnit a upravit fotografovanou scénu a tím výslednou fotografii vice zatraktivnit. Z každého stanoviště je pořízena série minimálně 5-ti záběrů. Po dokončení snímání ze všech stanovišť jsou všechny pořízené záběry prohlédnuty a podrobně vyhodnoceny, nejvhodnější záběry jsou softwarově upraveny pro prohlížení v prohlížečích FlashPlayer, Java nebo QuickTime tak, aby vzniklo naprosto bezchybné spojené virtuální panorama.

Finální dokončené a upravené záběry jsou předány zadavateli v elektronickém formátu JPEG uložené na CD nosiči nebo na Flash disku. Z každého stanoviště je předán 1 kus Finálního datového souboru.

PANORAMATICKÉ FOTOGRAFIE PRO TISK

- podklad pro ATRAKTIVNÍ DLOUHÉ POHLEDNICE

Zhotovíme vám atraktivní panoramatickou fotografii s úhlem horizontálního záběru objektivu 120° ve vysokém rozlišení pro tisk pohlednic rozměru 210 x 99 mm. (tyto fotografie nelze použít jako datové podklady pro virtuální prohlídku)