CENÍK

VIRTUÁLNÍ PANORAMATICKÉ PROHLÍDKY

„S PACKET“
Kompletní internetová stránka                                                                     6.900,- Kč
4 ks dynamická fotografie 360° x 120°,
Vložení loga, vytvoření hlavičky stránky

„M PACKET“
Kompletní internetová stránka                                                                     8.400,- Kč
6 ks dynamická fotografie 360° x 120°,
Vložení loga, vytvoření hlavičky stránky

„L PACKET“
Kompletní internetová stránka                                                                     9.900,- Kč
10 ks dynamická fotografie 360° x 120°,
Vložení loga, vytvoření hlavičky stránky

SNÍMKY Z VYSOKÝCH HORIZONTů

SUPER VYSOKÝ STATIV 21,0 m
Snímání objektu z jedné pozice                       3300,- Kč, každá další pozice + 1000,- Kč
1x virtuální panorama z jedné pozice              3900,- Kč, každá další pozice + 1000,- Kč
VYSOKÝ STATIV 7,30 m
Snímání objektu z jedné pozice                       2400,- Kč, každá další pozice + 800,- Kč
1x virtuální panorama z jedné pozice              2900,- Kč, každá další pozice + 800,- Kč

dopravné do místa snímání         8,50 Kč/1 km
(minimálně 650,-)
paušál Praha                               650,- Kč
poplatky za parkování, vjezdy apod. jsou účtovány ve skutečných nákladech

Poskytujeme množstevní slevy – 3 zakázky 8 %
                                                    5 zakázek 15 %

Uvedené ceny jsou bez DPH

Aktuální kalkulaci ceny a výši slevy sdělíme obratem po obdržení vašich požadavků.