DÁRKOVÉ POUKAZY A PŘEDPLACENÉ KUPONY SKVĚLÝ DÁREK PRO VAŠE PŘÁTELE ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

1) Kupon se uplatňuje telefonicky nebo emailem na kontaktních telefonech a emailech, které jsou na něm uvedeny.

2) Při uplatnění kuponu je nutné uvést číslo kuponu, kontrolní kód, případně sérii kuponu a kontaktní údaje na držitele kuponu. Kontaktními údaji jsou telefon, email a jméno kontaktní osoby.

3) S kontaktní osobou odběratele dodavatel společnost Xarella s.r.o. domluví závazný termín návštěvy , den a místo snímání pracovníka dodavatele a technické podrobnosti. Dohodnuté termíny jsou vždy potvrzeny zprávou na kontaktní email odběratele.

4) V den snímání se odběratel prokáže pracovníkovi dodavatele platným kuponem, společně vyplní zadní stranu kuponu a správnost údajů potvrdí podpisem. Vratnou část kuponu pracovník dodavatele oddělí a ponechá si jí, kontrolní část potvrdí a ponechá odběrateli. Kontrolní část kuponu slouží jako potvrzení převzetí zakázky. Na přední straně kontrolní části je uvedeno číslo zakázky, které slouží k identifikaci zakázky při komunikaci mezi odběratelem a dodavatelem v průběhu výroby. Na zadní straně kontrolní části je uveden závazný termín dokončení zakázky.

5) Termín dokončení je den kdy nejpozději do 24:00 hodin dodavatel odešle odběrateli na kontaktní email zprávu s uvedením http adresy s umístěním souboru internetové prezentace a spouštěcí buttony pro doplnění do domovských internetových stránek odběratele.

Všeobecné obchodnípodmínky ke stažení zde.