VIRTUÁLNÍ PANORAMATOCKÉ FOTOGRAFIE

- jedinečný způsob prezentace navozující pocit přímé účasti uprostřed fotografované scény a pohybu lidských očí

- záběry lze prohlížet oběma směry – doleva, doprava nebo záběr v kterémkoliv bodě prohlídky zastavit a přiblížit


ZÁBĚRY Z VYSOKÝCH HORIZONTů

- umožňují atraktivní úhel pohledu na snímanou scénu

- záběry nejsou zastíněné přírodními porosty, auty a lidmi

- záběry dávají ucelený půdorysný přehled fotografované scény